فایل ارزیابی ارتباط سبکهای رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمان


فایل ارزیابی ارتباط سبکهای رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمان

ارزیابی ارتباط سبکهای رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمان

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری (براساس نظریه لیکرت) مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان پارس‌آباد در سال تحصیلی 8988 می باشد

دانلود ارزیابی ارتباط سبکهای رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمان

رضایت شغلی معلمان سبکهای رهبری مدیران سبک‌های رهبری نظریه لیکرت سبک‌های رهبری لیکرت در مدارس رابطه بین سبک‌های رهبری با رضایت شغلی رابطه بین سبک‌های رهبری مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

دانلود مقاله رشتهمدیریت آموزشی

ارزیابی ارتباط سبکهای رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمان

 
 
 
 
چکیده
هدف کلی این تحقیق عبارت از تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس دولتی (براساس 4 سبک رهبری مورد نظر لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران است. روش این

ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art1062.html