تحقیق تاثیر خلاقيت و نوآوري در مدیران


تحقیق تاثیر خلاقيت و نوآوري در مدیران

آرامش زندگي در گرو برآوردن نيازهاست. نيازها به طور كلي به 5 گروه تقسيم مي‌شوند: نيازهاي فيزيولوژيكي نياز به امنيت نيازهاي اجتماعي نياز به احترام نياز به خوديابي كه بترتيب نيازهاي اولي نيازهاي رده پايين و نيازهاي آخري نيازهاي رده بالا به حساب آم


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art4551.html