تحقیق رشته بیلیارد


تحقیق رشته بیلیارد

فهرست مطالب: تاریخچه بازی بیلیارد در ایالت متحده آمریکا نقش بانوان در بازی بیلیارد نور پردازی برای بیلیارد پوشش میز بیلیارد و توپها چوب بیلیارد وزن میز Rack نحوه ایستادن رسیدن به یک ضربه از طریق کشیدن یک ران


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art4650.html