تحقیق دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانکاران

تعيين الزامات HSE – بكارگيري مواد و مصالح مجاز( رعايت استاندارد تجهيزات ، سازه ها وغيره ) – ارائه گزارشات پيشرفت پروژه، اعمال و مواد ناايمن، حوادث و …) – تعيين ميزان شايستگي افرا از نظر تجربه و آموزش ) – رعايت مقررات و قوانين بيمه هاي درماني و ت

ادامه مطلب


مطالب تصادفی