تحقیق دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانکاران


تحقیق دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانکاران

تعيين الزامات HSE - بكارگيري مواد و مصالح مجاز( رعايت استاندارد تجهيزات ، سازه ها وغيره ) - ارائه گزارشات پيشرفت پروژه، اعمال و مواد ناايمن، حوادث و ...) - تعيين ميزان شايستگي افرا از نظر تجربه و آموزش ) - رعايت مقررات و قوانين بيمه هاي درماني و ت


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art4668.html