تحقیق شیخ محمد خیابانی


تحقیق شیخ محمد خیابانی

شهيد شيخ محمد خياباني در سال 1297 هجري قمري در خامنه متولد يافت ودر همانجا رهسپار مكتب شد وبه كسب علوم ديني پرداخت . مرحوم خياباني پس از بهره گيري از سرچشمه علوم ومعارف ديني دست به مبارزه زد. در زمان شيخ محمد خياباني اوضاع جهان اسلام وهمچنين ايران به


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art4728.html