پاورپوینت کاربرد شبکه های عصبی در پردازش سریهای زمانی


پاورپوینت کاربرد شبکه های عصبی در پردازش سریهای زمانی

پاورپوینت کار برد شبکه های عصبی در پردازش سریهای زمانی ،میانگین متحرک در آمار میانگین متحرک یکی از تکنیکهای مورد استفاده جهت تحلیل سریهای زمانی می باشد. این تکنیک جهت کم رنگ کردن نوسانات کوتاه مدت سری زمانی و نمایان کردن رفتار بلند مدت تر سری زمانی ا


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art4982.html