پاورپوینت Iso 2002 در يك نگاه


پاورپوینت Iso 2002 در يك نگاه

(THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FORSTANNDARDZIATION) ISO مجمعي جهاني، متشكل از سازمان هاي استانداردگذاري ملي است. كار تهيه استدانداردهاي بين المللي بطور معمول توسط كميته‌هاي فني انجام مي شود. هر سازمان عضو، علاقه مند به يكي از موضوعاتي است كه براي آن


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5295.html