تحقیق بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352


تحقیق بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352

ايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5301.html