تحقیق تاثير محيط بر خلاقيت كودكان


تحقیق تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

بعضي از محيط‌ها براي يادگيري، انگيزه‌اي بسيار جالب هستند و برخي ديگر بهترين و مؤثرترين وسايل را به فراخور استعداد افراد دربردارند. عوامل سازندة محيط براي كودك عبارتند از: فضاي كافي براي فعاليت، وسايل بازي مناسب، دوستان مهربان، آموزش و راهنمايي و وظاي


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5449.html