گزارش كارآموزي در یک شركت خدماتي فنی و مهندسی


گزارش كارآموزي در یک شركت خدماتي فنی و مهندسی

تشريح كلي از نحوة كار، وظايف و مسئوليت‌هاي كارآموزي در محل كارآموزي و ارائه ليستي از عناوين كارهاي انجام شده توسط دانشجو: از جمله وظايف انجام شده در شركت خدماتي آرين كاران دنا به شرح زير مي باشد . 1- آشنايي با شركت خدماتي آرين كاران دنا 2- آشنايي


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5573.html