تحقیق بررسی علل جهاني شدن و چالشهاي فراروي مديران


تحقیق بررسی علل جهاني شدن و چالشهاي فراروي مديران

چالشهاي مديران در قرن 21 مجله هاروارد بيزينس ريويو به مناسبت هفتادمين سالگرد انتشار خود، از پنج تن از متفكران و نظريه پردازان مشهور اين سوال را پرسيده است كه: چه مشكلات و چالشهايي براي ورود به قرن 21 درحال شكل گيري است؟ در پاسخ به اين سوال، هيچ كدام


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5694.html