تحقیق سازمان و مدیریت


تحقیق سازمان و مدیریت

اقتصاد جدید مبتنی بر کارهای دانش محور بوده و ارابه این اقتصاد، کارکنان با دانش هستند که دارای تحصیلات رسمی و قوی بوده و آموخته اند که چگونه یاد بگیرند و استمرار جدی یادگیری در طول زندگی


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5917.html